• Date: 11/04/2019 10:43:17

CHUNGTA NEWS: FPT Telecom bắt tay đối tác Nhật mở dịch vụ điện toán đám mây đa khu vực

Ngày 8/4, tại Hà Nội, FPT Telecom chính thức triển khai dịch vụ điện toán đám mây đa khu vực FPT Hi Gio Cloud. Trước đó, dịch vụ Điện toán đám mây Hi Gio Cloud được FPT bắt đầu cung cấp từ năm 2017. Đây là sản phẩm từ sự hợp tác giữa FPT Telecom và Internet Initiative Japan (IIJ) Nhật Bản.

READ FULL ARTICLE HERE >>

Recruitment news

Sign up now to earn a free 50.000 VND coupon. START NOW