Chào mừng bạn đến với Trung tâm trợ giúp FPT HI GIO CLOUD

TÍNH NĂNG THEO DÕI TÀI NGUYÊN

Tính năng theo dõi tài nguyên cung cấp giao diện quản trị để xác định hiệu suất, tình trạng sử dụng thực tế và tính sẵn có của nguồn tài nguyên bao gồm: CPU, RAM, STORAGE, NETWORK.

FPT HI GIO CLOUD đã tích hợp tính năng theo dõi tài nguyên, giờ đây bạn có thể quan sát bức tranh toàn cảnh của hệ thống bằng việc theo dõi hiệu suất, phát hiện các vấn đề liên quan đến hiệu suất để khắc phục một cách nhanh chóng và chuẩn sát nhất.

  • Theo dõi và quan sát tất cả các thông số hệ thống hiển thị trực quan trên một màn hình duy nhất trên cổng thông tin dịch vụ FPT HI GIO CLOUD.
  • Theo dõi hoạt động và hiệu suất của máy chủ ảo. Hiển thị các thông số hệ thống: CPU, RAM, dung lượng ổ đĩa, Disk I/O và băng thông mạng.
  • Quản lý lượng tài nguyên bạn thực sự sử dụng và đánh giá chính xác nhu cầu hệ thống của bạn.
  • Phân tích các báo cáo và xây dựng kế hoạch tăng giảm quy mô của riêng bạn dựa trên nhu cầu thực tế.
  • Tính năng theo dõi tài nguyên giúp hiệu suất hệ thống luôn được đảm bảo và sử dụng hiệu quả chi phí.

19006973
Hỗ trợ kỹ thuật tính năng theo dõi tài nguyên luôn sẵn sàng 24/7/365 cho tất cả khách hàng FPT HI GIO CLOUD.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ SỬ DỤNG TÍNH NĂNG THEO DÕI TÀI NGUYÊN: Xem file hướng dẫn tại đây