Chào mừng bạn đến với Trung tâm trợ giúp FPT HI GIO CLOUD

Backup as a Service (BaaS)

Veeam Cloud Service Provider

Dịch vụ sao lưu và khôi phục dữ liệu trên mô hình điện toán đám mây FPT HI GIO CLOUD.

Hỗ trợ:

 • Hệ thống máy chủ vật lý;
 • Hệ thống máy chủ ảo (VMware/Hype -V);
 • Tệp tin/Thư mục;
 • Tùy chọn ứng dụng sao lưu theo nhu cầu (SharePoint, SQL Server, Oracle, Exchange,...);
 • Đa hệ điều hành (Windows, Linux).

 • FPT HI GIO CLOUD BaaS bảo mật mạnh mẽ.
 • Đặt lịch backup.
 • Dữ liệu sao lưu được tự động lưu trữ thành nhiều bản tại cùng một thời điểm.
 • Tiết kiệm dung lượng lưu trữ với incremential backup.
 • Mã hoá dữ liệu truyền tải và lưu trữ.
 • Băng thông trong nước lớn giúp việc sao lưu/ phục hồi nhanh chóng, hiệu quả.
 • Hệ thống hoạt động liên tục và không bị gián đoạn trong suốt thời gian sao lưu.

Video hướng dẫn:

Xem tất cả
HƯỚNG DẪN SAO LƯU BAAS ACTIVE DIRECTORY
Xem tất cả
HƯỚNG DẪN SAO LƯU BAAS MÁY CHỦ SQL
Xem tất cả
HƯỚNG DẪN SAO LƯU BAAS TỆP TIN VÀ THƯ MỤC

Dịch vụ phục hồi sau thảm họa (DRAAS)

Giải pháp nhân bản một phần hoặc toàn bộ hạ tầng máy chủ của doanh nghiệp lên FPT HI GIO CLOUD. Đảm bảo khả năng dự phòng ở mức độ cao và khôi phục nhanh chóng của dữ liệu.

 • Hỗ trợ các hệ thống máy chủ vật lý, ảo hoá (VMware/ Hyper V).
 • Dữ liệu được đồng bộ lên FPT HI GIO CLOUD, đảm bảo khả năng kích hoạt để hoạt động thay thế server/VM khi có yêu cầu.
 • Tự động đồng bộ hệ thống dữ liệu theo lịch biểu thiết lập sẵn.
 • Tự động kiểm tra tính toàn vẹn của dữ liệu sao lưu.

Dịch vụ phục hồi sau thảm họa (DRAAS)

Security as a Service (SECAAS)

FPT HI GIO CLOUD mang đến một hệ sinh thái điện toán đám mây ổn định, mạnh mẽ, linh hoạt và bảo mật.

 • Phát hiện, ngăn chặn mã độc theo thời gian thực.
 • IPS
 • Log analytics
 • Stateful Firewall
 • Hệ thống cảnh báo.
 • Quét hệ thống và đưa ra các khuyến nghị cho quản trị viên.
 • Phát hiện các cuộc tấn công và lỗ hổng chưa có bản vá.
 • Phát hiện sự thay đổi với các tập tin và thư mục quan trọng
 • Quản trị đơn giản và tập trung.

Security as a Service (SECAAS)

Đội ngũ kỹ thuật của FPT HI GIO CLOUD luôn sẵn sàng hỗ trợ 24/7/365 khi bạn cần trợ giúp.

19006973