• Date: 06/07/2020 11:12:21

DOANH NGHIỆP NÊN SỬ DỤNG LOẠI ĐÁM MÂY NÀO?

Public Cloud: 
- Là một mô hình điện toán đám mây cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin qua Internet. Dịch vụ này sẽ tính phí dựa trên nguồn tài nguyên điện toán sử dụng.
- Public cloud phù hợp cho những doanh nghiệp chưa có hạ tầng phần cứng, hoặc có chi phí đầu tư giai đoạn đầu không nhiều, không có nhân sự IT để vận hành hệ thống.

Private Cloud:
- Là giải pháp đám mây dành riêng cho một tổ chức duy nhất. Một hệ thống private cloud có thể được đặt ở datacenter của khách hàng nhưng cũng có thể đặt tại datacenter của nhà cung cấp dịch vụ. Nguồn tài nguyên được sử dụng độc lập thông qua một mạng riêng an toàn và không chia sẻ với bất cứ người dùng nào khác.
- Private Cloud phù hợp cho các doanh nghiệp đang tìm kiếm một sự kiểm soát chặt chẽ hơn đối với môi trường dữ liệu của họ.

Hybrid Cloud:
- Là một chiến lược mà doanh nghiệp sử dụng nhiều nhà cung cấp dịch vụ đám mây cho nhiều ứng dụng. Ở đó doanh nghiệp sử dụng hiệu quả nguồn lực điện toán đám mây khi lựa chọn đám mây tối ưu cho từng ứng dụng.
- Hybrid Cloud là một lựa chọn cho chủ sở hữu trang web nào cần bảo mật ở mức cao nhưng không muốn chịu mức phí của việc lưu trữ tất cả dữ liệu trên máy chủ cá nhân.

Multicloud:
- Đa đám mây là việc sử dụng nhiều dịch vụ lưu trữ và điện toán đám mây trong một kiến trúc không đồng nhất. Điều này cũng đề cập đến việc phân phối tài sản đám mây, phần mềm, ứng dụng, v.v. trên một số môi trường lưu trữ đám mây.
- Đa đám mây là một giải pháp lý tưởng cho những doanh nghiệp không muốn dựa vào bất kỳ nhà cung cấp hoặc trường hợp đám mây nào.


Gọi ngay hotline 1900 6973 để được tư vấn chi tiết dịch vụ của chúng tôi!

Tin tuyển dụng

Đăng ký để nhận khuyến mãi 50.000 VND. BẮT ĐẦU NGAY