• Date: 11/06/2019 15:27:19

GARTNER DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG ĐÁM MÂY CÔNG CỘNG TRỊ GIÁ 331 TỶ ĐÔ

Gartner dự đoán thị trường dịch vụ đám mây công cộng toàn cầu sẽ tăng từ 182,4 tỷ đô trong năm 2018 lên tới 214,3 tỷ đô vào năm 2019, tăng 17,5% chỉ trong vòng một năm.

  • Gartner dự đoán thị trường dịch vụ đám mây công cộng toàn cầu sẽ tăng từ 182,4 tỷ đô trong năm 2018 lên 331,2 tỷ đô vào năm 2022, đạt tốc độ tăng trưởng lũy kế hàng năm (CAGR) là 12,6%.
  • Mô hình cơ sở hạ tầng như một dịch vụ (IaaS) được dự đoán sẽ tăng từ 30,5 tỷ đô năm 2018 lên 38,9 tỷ đô vào năm 2019, tăng 27,5% trong một năm.
  • Mô hình nền tảng như một dịch vụ (PaaS) được dự đoán sẽ tăng từ 15,6 tỷ đô năm 2018 lên 19 tỷ đô vào năm 2019, tăng 21,8% trong một năm.
  • Business intelligence – kinh doanh thông minh, quản lý chuỗi cung ứng, quản lý dự án và danh mục đầu tư, hoặch định tài nguyên doanh nghiệp (ERP) sẽ chứng kiến tốc độ tăng nhanh chóng trong việc sử dụng các dịch vụ SaaS cho đến năm 2020.

Dự báo hàng năm về doanh thu dịch vụ đám mây công cộng toàn cầu của Gartner bao gồm nhiều khía cạnh nghiên cứu về bối cảnh hiện tại và tương lai của đám mây công cộng. Gartner dự đoán thị trường dịch vụ đám mây công cộng toàn cầu sẽ tăng từ 182,4 tỷ đô trong năm 2018 lên tới 214,3 tỷ đô vào năm 2019, tăng 17,5% chỉ trong vòng một năm.

Vào cuối năm 2019, hơn 30% các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ đầu tư phần mềm mới sẽ chuyển dịch từ cloud-first sang cloud-only, việc cắt giảm chi phí bản quyền cho các phần mền và gia tăng sử dụng dịch vụ là cơ sở doanh thu của điện toán đám mây.

Biểu đồ so sánh doanh thu dịch vụ điện toán đám mây công cộng trên toàn thế giới theo từng phân khúc từ 2018 đến 2022.

So sánh tốc độ tăng trưởng lũy kế hàng năm doanh thu dịch vụ điện toán đám mây công cộng toàn cầu theo từng phân khúc từ 2018 đến 2022 cho thấy tốc độ tăng trưởng rất nhanh của phân khúc IaaS.

Business intelligence – kinh doanh thông minh, quản lý chuỗi cung ứng, quản lý dự án và danh mục đầu tư, hoặch định tài nguyên doanh nghiệp (ERP) sẽ chứng kiến tốc độ tăng nhanh chóng trong việc sử dụng các dịch vụ SaaS cho đến năm 2020.

Gartner dự đoán chi tiêu của người dùng cuối cho mô hình SaaS trong business intelligence sẽ tăng 23,3%, chi tiêu cho các ứng dụng quản lý chuỗi cung ứng sẽ tăng 21,2%, chi tiêu cho các dự án và quản lý danh mục sẽ tăng lên 20,9%, chi tiêu của người dùng cuối cho các hệ thống ERP SaaS sẽ tăng 19,2% từ năm 2017 đến năm 2022.

Nguồn: https://www.cloudcomputing-news.net/news/2019/apr/15/public-cloud-soaring-to-331b-by-2022-according-to-gartner/ 

Read this article in English >>

Tin tuyển dụng

Đăng ký để nhận khuyến mãi 50.000 VND. BẮT ĐẦU NGAY