• Date: 11/04/2019 10:34:30

VIETNAM PLUS: FPT triển khai dịch vụ Điện toán đám mây đa khu vực tại Việt Nam

Với dịch vụ điện toán đám mây đa khu vực do FPT cung cấp, các công ty có thể chọn khu vực lưu trữ dữ liệu sao lưu và khôi phục khi có yêu cầu phát sinh.

READ FULL ARTICLE HERE >>

Tin tuyển dụng

Đăng ký để nhận khuyến mãi 50.000 VND. BẮT ĐẦU NGAY