FPT HI GIO CLOUD VÀ CFC

FPT HI GIO CLOUD VÀ CFC

CFC là một tôt chức tài chính, vì vậy ưu tiên hàng đầu trước khi lựa chọn nhà cung cấp...

FPT HI GIO CLOUD VÀ CÔNG TY CP ĐT & PT THIÊN NAM

FPT HI GIO CLOUD VÀ CÔNG TY CP ĐT & PT THIÊN NAM

Với đặc điểm thường xuyên triển khai các dự án nghiên cứu sản phẩm, Công ty ĐT & PT THIÊN...

FPT HI GIO CLOUD VÀ TIKI.VN

FPT HI GIO CLOUD VÀ TIKI.VN

Tiki.vn là một trong những trang thương mại điện tử hàng đầu tại Việt Nam. Công ty đã áp dụng...

VIỆT Á BANK BẮT TAY FPT TELECOM DỊCH CHUYỂN TRUNG TÂM DỮ LIỆU LÊN ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

VIỆT Á BANK DỊCH CHUYỂN TRUNG TÂM DỮ LIỆU LÊN ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

Ngân hàng TMCP Việt Á (Việt Á Bank) vừa ký kết hợp tác với FPT Telecom để dịch chuyển toàn...