Chào mừng bạn đến với Trung tâm trợ giúp FPT HI GIO CLOUD

FPT HI GIO CLOUD cung cấp 2 kiểu phương thức tính cước đó là: Trả phí theo sử dụng thực tế và trả theo mức cước phí cố định (Pay As You Go và Flat Charge)

Trả phí theo sử dụng thực tế (Pay As You Go) là lựa chọn tốt nhất nếu bạn đang mong muốn có được một phương thức tính cước linh hoạt.

  • Không yêu cầu mức sử dụng tối thiểu hoặc cam kết sử dụng.
  • Không có các khoản phí trả trước.
  • Chỉ phải trả phí cho những phần tài nguyên bạn sử dụng
  • Tính cước theo giờ

Tất cả bạn cần là nạp tiền vào số dư tài khoản của bạn để đảm bảo bạn có đủ số dư tài khoản khấu trừ vào việc sử dụng dịch vụ hàng ngày. Bạn có thể nạp tiền vào số dư tài khoản của bên trên trang MUA MỆNH GIÁ.

Tài khoản của bạn ở trạng thái hoạt động (Active) khi số dư của bạn lớn hơn hoặc bằng 50,000 VNĐ tại bất cứ thời điểm nào. Việc thanh toán là bắt buộc khi bất cứ khoản phí nào vượt quá số dư tài khoản của bạn.

Trả phí theo sử dụng thực tế (Pay As You Go) thì không cần cam kết. Chỉ phải trả phí cho những phần tài nguyên bạn sử dụng. Hàng ngày, hệ thống sẽ tính toán phí sử dụng theo giờ của bạn và thực hiện khấu trừ từ số dư tài khoản của bạn.

Khoản khấu trừ hàng ngày từ số dư tài khoản của bạn là tổng chi phí của tất cả các Tài nguyên bạn đã sử dụng dụng trong ngày đó.

Bạn có thể dừng máy chủ ảo của bạn bất cứ lúc nào bạn cần và bạn sẽ không bị tính phí cho khoảng thời gian đó.

Để đăng kí phương thức Trả phí theo sử dụng thực tế (Pay As You Go) của dịch vụ FPT HI GIO CLOUD, vui lòng nhấp vào ĐÂY.

Trả theo mức cước phí cố định (Flat Rate) là giải pháp lý tưởng cho các Khách hàng doanh nghiệp.

  • Các chi phí tiềm ẩn được bao trọn
  • Điều chỉnh theo nhu cầu của bạn
  • Dựa trên cơ sở hợp đồng
  • Tính cước theo tháng

Với phương thức Trả theo mức cước phí cố định (Flat Rate) bạn sẽ biết được chi phí hàng tháng của bạn miễn là bạn không vượt quá số tiền được giao cho.

Để hiểu thêm chi tiết hoặc để nhận mẫu hợp đồng Trả theo mức cước phí cố định (Flat Rate) vui lòng liên hệ với chúng tôi.