Chọn kế hoạch của bạn

Gói Small

Được thiết kế cho việc chạy các ứng dụng và dịch vụ mà không đòi hỏi nhiều tài nguyên CPU và dung lượng bộ nhớ dữ liệu tạm thời (RAM). Hoàn toàn phù hợp để chạy các hệ thống test, hệ thống demo và các dịch vụ ít tải.

TẠO TÀI KHOẢN
INSTANCE Small-1 Small-2 Small-4
CPU 1 1 1
RAM 1 GB 2 GB 4 GB
SSD Root Disk 40GB Root Disk 40GB Root Disk 40GB
Initial Fee Free Free Free
Bandwidth 100mbps 100mbps 100mbps
Data transfer UNLIMITED UNLIMITED UNLIMITED
Firewall FREE FREE FREE
Load Balancer FREE FREE FREE
Virtual VPN Router FREE FREE FREE
GIÁ 760 VND/giờ
(~565,440 VND/tháng)
1,012 VND/giờ
(~752,928 VND/tháng)
1,514 VND/giờ
(~1,126,416 VND/tháng)
Mua ngay Mua ngay Mua ngay

Gói Medium

Được thiết kế tối ưu cho các ứng dụng đòi hỏi lượng tài nguyên CPU và dung lượng bộ nhớ dữ liệu tạm thời (RAM) ở mức độ vừa phải để tính toán và xử lý dữ liệu.

TẠO TÀI KHOẢN
INSTANCE Medium-2 Medium-4 Medium-8 Medium-16
CPU 2 2 2 2
RAM 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB
SSD Root Disk 40GB Root Disk 40GB Root Disk 40GB Root Disk 40GB
Initial Fee Free Free Free Free
Bandwidth 100mbps 100mbps 100mbps 100mbps
Data Flow UNLIMITED UNLIMITED UNLIMITED UNLIMITED
Firewall FREE FREE FREE FREE
Load Balancer FREE FREE FREE FREE
Virtual VPN Router FREE FREE FREE FREE
GIÁ 1,240 VND/giờ
(~922,560 VND/tháng)
1,743 VND/giờ
(~1,296,792 VND/tháng)
2,748 VND/giờ
(~2,044,512 VND/tháng)
4,479 VND/giờ
(~3,332,000 VND/tháng)
Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay

Gói Large

Thích hợp để chạy ứng dụng đòi hỏi nhiều tài nguyên CPU và dung lượng bộ nhớ dữ liệu tạm thời (RAM). Phù hợp triển khai các dịch vụ (web, thư điện tử, cơ sở dữ liệu, …) trong môi trường Production.

TẠO TÀI KHOẢN
INSTANCE Large-4 Large-8 Large-16 Large-24
CPU 4 4 4 4
RAM 4 GB 8 GB 16 GB 24 GB
SSD Root Disk 40GB Root Disk 40GB Root Disk 40GB Root Disk 40GB
Initial Fee Free Free Free Free
Bandwidth 100mbps 100mbps 100mbps 100mbps
Data Flow UNLIMITED UNLIMITED UNLIMITED UNLIMITED
Firewall FREE FREE FREE FREE
Load Balancer FREE FREE FREE FREE
Virtual VPN Router FREE FREE FREE FREE
GIÁ 2,200 VND/giờ
(~1,636,800 VND/tháng)
3,205 VND/giờ
(~2,384,520 VND/tháng)
5,216 VND/giờ
(~3,880,704 VND/tháng)
7,227 VND/giờ
(~5,376,888 VND/tháng)
Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay

Gói Extra

Được xây dựng để xử lý các ứng dụng chiếm dụng lượng lớn tài nguyên CPU và dung lượng bộ nhớ dữ liệu tạm thời (RAM). Là lựa chọn hoàn hảo để xây dựng hệ thống xử lý dữ liệu như: dịch vụ trực tuyến, khai thác dữ liệu, trang web có lượt truy cập lớn.

TẠO TÀI KHOẢN
INSTANCE Extra-16 Extra-24 Extra-32 Extra-48
CPU 8 8 8 8
RAM 16 GB 24 GB 32 GB 48 GB
SSD Root Disk 40GB Root Disk 40GB Root Disk 40GB Root Disk 40GB
Initial Fee Free Free Free Free
Bandwidth 100mbps 100mbps 100mbps 100mbps
Data Flow UNLIMITED UNLIMITED UNLIMITED UNLIMITED
Firewall FREE FREE FREE FREE
Load Balancer FREE FREE FREE FREE
Virtual VPN Router FREE FREE FREE FREE
GIÁ 6,130 VND/giờ
(~4,560,720 VND/tháng)
8,141 VND/giờ
(~6,056,904 VND/tháng)
10,151 VND/giờ
(~7,552,344 VND/tháng)
13,893 VND/giờ
(~10,336,000 VND/tháng)
Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay

Tìm kiếm cam kết sử dụng tùy chỉnh hoặc các lợi ích bổ sung - bao gồm các tùy chọn tính cước linh hoạt và những mức giá tốt nhất của chúng tôi? Vui lòng Liên hệ chúng tôi
Ước tính chi phí kì vọng hàng tháng của bạn sử dụng Bảng tính giá của chúng tôi