Chọn kế hoạch của bạn
Tiêu chuẩn
Nâng cao

Gói Small

Được thiết kế cho việc chạy các ứng dụng và dịch vụ mà không đòi hỏi nhiều tài nguyên CPU và dung lượng bộ nhớ dữ liệu tạm thời (RAM). Hoàn toàn phù hợp để chạy các hệ thống test, hệ thống demo và các dịch vụ ít tải.

TẠO TÀI KHOẢN
INSTANCE Small-1 Small-2 Small-4
CPU 1 1 1
RAM 1 GB 2 GB 4 GB
HDD Root Disk 40GB Root Disk 40GB Root Disk 40GB
Initial Fee Free Free Free
Bandwidth 100mbps 100mbps 100mbps
Data transfer UNLIMITED UNLIMITED UNLIMITED
Firewall FREE FREE FREE
Load Balancer FREE FREE FREE
Virtual VPN Router FREE FREE FREE
GIÁ 884 VND/giờ
(~658,000 VND/tháng)
1,180 VND/giờ
(~878,000 VND/tháng)
1,772 VND/giờ
(~1,318,000 VND/tháng)
Mua ngay Mua ngay Mua ngay

Gói Medium

Được thiết kế tối ưu cho các ứng dụng đòi hỏi lượng tài nguyên CPU và dung lượng bộ nhớ dữ liệu tạm thời (RAM) ở mức độ vừa phải để tính toán và xử lý dữ liệu.

TẠO TÀI KHOẢN
INSTANCE Medium-2 Medium-4 Medium-8
CPU 2 2 2
RAM 2 GB 4 GB 8 GB
HDD Root Disk 40GB Root Disk 40GB Root Disk 40GB
Initial Fee Free Free Free
Bandwidth 100mbps 100mbps 100mbps
Data Flow UNLIMITED UNLIMITED UNLIMITED
Firewall FREE FREE FREE
Load Balancer FREE FREE FREE
Virtual VPN Router FREE FREE FREE
GIÁ 1,449 VND/giờ
(~1.078,000 VND/tháng)
2,040 VND/giờ
(~1,518,000 VND/tháng)
3,223 VND/giờ
(~2,398,000 VND/tháng)
Mua ngay Mua ngay Mua ngay

Gói Large

Thích hợp để chạy ứng dụng đòi hỏi nhiều tài nguyên CPU và dung lượng bộ nhớ dữ liệu tạm thời (RAM). Phù hợp triển khai các dịch vụ (web, thư điện tử, cơ sở dữ liệu, …) trong môi trường Production.

TẠO TÀI KHOẢN
INSTANCE Large-4 Large-8 Large-16 Large-24
CPU 4 4 4 4
RAM 4 GB 8 GB 16 GB 24 GB
HDD Root Disk 40GB Root Disk 40GB Root Disk 40GB Root Disk 40GB
Initial Fee Free Free Free Free
Bandwidth 100mbps 100mbps 100mbps 100mbps
Data Flow UNLIMITED UNLIMITED UNLIMITED UNLIMITED
Firewall FREE FREE FREE FREE
Load Balancer FREE FREE FREE FREE
Virtual VPN Router FREE FREE FREE FREE
GIÁ 2,584 VND/giờ
(~1,922,496 VND/tháng)
3,768 VND/giờ
(~2,803,392 VND/tháng)
6,136 VND/giờ
(~4,565,184 VND/tháng)
8,504 VND/giờ
(~6,326,976 VND/tháng)
Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay

Gói Extra

Được xây dựng để xử lý các ứng dụng chiếm dụng lượng lớn tài nguyên CPU và dung lượng bộ nhớ dữ liệu tạm thời (RAM). Là lựa chọn hoàn hảo để xây dựng hệ thống xử lý dữ liệu như: dịch vụ trực tuyến, khai thác dữ liệu, trang web có lượt truy cập lớn.

TẠO TÀI KHOẢN
INSTANCE Extra-16 Extra-24 Extra-32
CPU 8 8 8
RAM 16 GB 24 GB 32 GB
HDD Root Disk 40GB Root Disk 40GB Root Disk 40GB
Initial Fee Free Free Free
Bandwidth 100mbps 100mbps 100mbps
Data Flow UNLIMITED UNLIMITED UNLIMITED
Firewall FREE FREE FREE
Load Balancer FREE FREE FREE
Virtual VPN Router FREE FREE FREE
GIÁ 7,216 VND/giờ
(~5,368,704 VND/tháng)
9,584 VND/giờ
(~7,130,496 VND/tháng)
11,952 VND/giờ
(~8,892,288 VND/tháng)
Mua ngay Mua ngay Mua ngay

Tìm kiếm cam kết sử dụng tùy chỉnh hoặc các lợi ích bổ sung - bao gồm các tùy chọn tính cước linh hoạt và những mức giá tốt nhất của chúng tôi? Vui lòng Liên hệ chúng tôi
Ước tính chi phí kì vọng hàng tháng của bạn sử dụng Bảng tính giá của chúng tôi