Máy ảo (Hà Nội)

Lựa chọn cấu hình:

Small -1 1 core
vCPU
1GB
Memory
SSD Root
Disk 40GB
Free
initial
fee
đ 760
/hour
Instance Name vCPU
[Core]
Memory
[GB]
SSD
[GB]
Initial
Fee
[VND]
Hourly
Fee
[VND]
Small -1 1 1 Root disk 40 GB Free 760
Small -2 1 2 Free 1,012
Small -4 1 4 Free 1,514
Medium -2 2 2 Free 1,240
Medium -4 2 4 Free 1,743
Medium -8 2 8 Free 2,748
Medium -16 2 16 Free 4,759
Large -4 4 4 Free 2,200
Large -8 4 8 Free 3,205
Large -16 4 16 Free 5,216
Large -24 4 24 Free 7,227
Extra -16 8 16 Free 6,130
Extra -24 8 24 Free 8,141
Extra -32 8 32 Free 10,151
Extra -48 8 48 Free 14,173
 • Máy ảo
= đ 0
 • Hệ điều hành:
 • Phiên bản:
= đ 0
Tổng = đ 0 /tháng

IP

Global IPv4 Address:

 • = đ 0 /tháng
Tổng = đ 0 /tháng

Storage

Data volume

 • = đ 0 /tháng

Snapshot storage

 • = đ 0 /tháng

Template storage

 • = đ 0 /tháng

ISO storage

 • = đ 0 /tháng
Tổng = đ 0 /tháng

Máy ảo (Hồ Chí Minh)

Lựa chọn cấu hình:

Small -1 1 core
vCPU
1GB
Memory
SSD Root
Disk 40GB
Free
initial
fee
đ 760
/hour
Instance Name vCPU
[Core]
Memory
[GB]
SSD
[GB]
Initial
Fee
[VND]
Hourly
Fee
[VND]
Small -1 1 1 Root disk 40 GB Free 760
Small -2 1 2 Free 1,012
Small -4 1 4 Free 1,514
Medium -2 2 2 Free 1,240
Medium -4 2 4 Free 1,743
Medium -8 2 8 Free 2,748
Medium -16 2 16 Free 4,759
Large -4 4 4 Free 2,200
Large -8 4 8 Free 3,205
Large -16 4 16 Free 5,216
Large -24 4 24 Free 7,227
Extra -16 8 16 Free 6,130
Extra -24 8 24 Free 8,141
Extra -32 8 32 Free 10,151
Extra -48 8 48 Free 14,173
 • Máy ảo
= đ 0
 • Hệ điều hành:
 • Phiên bản:
= đ 0
Tổng = đ 0 /tháng

IP

Global IPv4 Address:

 • = đ 0 /tháng
Tổng = đ 0 /tháng

Storage

Data volume

 • = đ 0 /tháng

Snapshot storage

 • = đ 0 /tháng

Template storage

 • = đ 0 /tháng

ISO storage

 • = đ 0 /tháng
Tổng = đ 0 /tháng

Giá tạm tính

 • Dịch vụ miễn phí:

  • - Data Transmission IN [GB]
  • - Data Transmission OUT [GB]
  • - Virtual Firewall
  • - Virtual Load balancer
  • - Virtual VPN Router
 • Tổng tiền
  đ 0