Máy ảo

Lựa chọn cấu hình:

Small -1 1 core
vCPU
1GB
Memory
SSD Root
Disk 40GB
Free
initial
fee
đ 480
/hour
Instance Name vCPU
[Core]
Memory
[GB]
SSD
[GB]
Initial
Fee
[VND]
Hourly
Fee
[VND]
Small -1 1 1 Root disk 40 GB Free 480
Small -2 1 2 Free 732
Small -4 1 4 Free 1,234
Medium -2 2 2 Free 960
Medium -4 2 4 Free 1,463
Medium -8 2 8 Free 2,468
Medium -16 2 16 Free 4,479
Large -4 4 4 Free 1,920
Large -8 4 8 Free 2,925
Large -16 4 16 Free 4,936
Large -24 4 24 Free 6,947
Extra -16 8 16 Free 5,850
Extra -24 8 24 Free 7,861
Extra -32 8 32 Free 9,871
Extra -48 8 48 Free 13,893
 • Máy ảo
= đ 0
 • Hệ điều hành:
 • Phiên bản:
= đ 0
Tổng = đ 0 /tháng

IP

Global IPv4 Address:

 • = đ 0 /tháng
Tổng = đ 0 /tháng

Storage

Data volume

 • = đ 0 /tháng

Snapshot storage

 • = đ 0 /tháng

Template storage

 • = đ 0 /tháng

ISO storage

 • = đ 0 /tháng
Tổng = đ 0 /tháng

Giá tạm tính

 • Dịch vụ miễn phí:

  • - Data Transmission IN [GB]
  • - Data Transmission OUT [GB]
  • - Virtual Firewall
  • - Virtual Load balancer
  • - Virtual VPN Router
Tổng tiền
đ 0