Chào mừng bạn đến với Trung tâm trợ giúp FPT HI GIO CLOUD

 • Đăng kí dịch vụ FPT HI GIO CLOUD như thế nào?

  Xem file hướng dẫn tại đây.

 • Làm thế nào để mua Voucher?

  Xem file hướng dẫn tại đây.

 • Làm thế nào để kích hoạt mã khuyến mãi?

  Xem file hướng dẫn tại đây.

 • Làm thế nào để tạo một máy chủ ảo mới?

  Xem file hướng dẫn tại đây.

 • Làm thế nào để thay đổi cấu hình máy chủ ảo?

  Xem file hướng dẫn tại đây.

 • Làm thế nào để thay đổi mật khẩu của máy chủ ảo?

  Xem file hướng dẫn tại đây.

 • Làm thế nào tạo snapshot một máy chủ ảo?

  Xem file hướng dẫn tại đây.

 • Làm thế nào tạo snapshot một volume?

  Xem file hướng dẫn tại đây.

 • Thêm IP Public và cấu hình NAT

  Xem file hướng dẫn tại đây.

 • Làm thể nào để Remote Desktop vào máy chủ Windows?

  Xem file hướng dẫn tại đây.

 • Làm thế nào để thêm một Volume?

  Xem file hướng dẫn tại đây.

 • Làm thế nào để ssh vào máy chủ Linux?

  Xem file hướng dẫn tại đây.

 • Làm thế nào để thiết lập VPN Client to Site?

  Xem file hướng dẫn tại đây.

 • Làm thế nào để tạo một VPC Network?

  Xem file hướng dẫn tại đây.

 • Làm thể nào để tạo NON-VPC NETWORK?

  Xem file hướng dẫn tại đây.

 • Làm thể nào để cấu hình tường lửa cho phép truy cập từ internet

  Xem file hướng dẫn tại đây.

 • Làm thế nào để upload một file ISO?

  Xem file hướng dẫn tại đây.

 • Làm thế nào để upload một file OVA?

  Xem file hướng dẫn tại đây.

 • Hướng dẫn cài đặt Windows bằng file ISO.

  Xem file hướng dẫn tại đây.

 • Làm thế nào để thiết lập VPN Site to Site?

  Xem file hướng dẫn tại đây.

Nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào, vui lòng điền đầy đủ những thông tin dưới đây và gửi cho chúng tôi:

Đăng ký để nhận khuyến mãi 50.000 VND. TẠO TÀI KHOẢN