Chào mừng bạn đến với Trung tâm trợ giúp FPT HI GIO CLOUD

 • Làm sao để gắn thêm một Volume? (CentOS 6, CentOS 7)

  Hãy tạo một volume với dung lượng theo yêu cầu của bạn và Attache Volume này vào máy chủ ảo của bạn. Đăng nhập vào máy chủ ảo và kiểm tra phân vùng mới. Sau đó format và sử dụng nó.

 • Tôi có thể tạo được bao nhiêu Volume? Tôi có thể thêm bao nhiêu volume cho mỗi máy chủ ảo của tôi?

  FPT HI GIO CLOUD không giới hạn số lượng Volume mà bạn có thể tạo.
  Tổng dung lượng của tất cả Volume là 2000GB

  FPT HI GIO CLOUD cho phép bạn gắn thêm 13 Volume trên một máy chủ ảo. Giới hạn này được qui định bởi Virtual SCSI HBA

 • Có phải ổ đĩa sẽ bị xóa nếu tôi xóa máy chủ ảo không?

  Khi bạn xóa máy chủ ảo của bạn, Root volume sẽ tự động bị xóa. Tuy nhiên, Volume data sẽ vẫn được lưu trữ..

 • Làm sao để xuất ổ đĩa của máy chủ ảo?

  Để xuất ổ đĩa máy chủ ảo của bạn ra ngoài, vui lòng thực hiện theo theo các bước sau:

  1. Đăng nhập vào tài khoản FPT HI GIO CLOUD của bạn.
  2. Nhấp vào mục “Cổng sử dụng dịch vụ” ở menu trên cùng và chọn “Quản trị máy ảo”
  3. Nhấp vào “Manage Resources” ở phía bên phải của trang
  4. Stop máy chủ ảo chứa Volume này trước khi export.
  5. Nhấp vào tab VOLUMES và sau đó chọn volume bạn muốn tải về.
  6. Nhấp vào biểu tượng cài đặt và chọn “Download Volume”
  7. Xác nhận rằng bạn muốn tải Volume về máy xuống

 • Làm sao để sử dụng một ổ đĩa đi kèm? (WindowsOS)

  Hãy tạo ổ đĩa theo kích thước yêu cầu của bạn. đính kèm nó vào máy chủ ảo, sau đó đăng nhập vào máy chủ ảo và kiểm tra phân vùng mới trong quản lý máy tính. Sau đó hãy định dạng và sử dụng.

 • Có phải ổ đĩa dữ liệu sẽ được khởi tạo tại cùng thời điểm khi máy chủ ảo tự động được đính kèm hoặc được gắn vào không?

  Không, ổ đĩa Dữ liệu sẽ được tạo ra tại cùng một thời điểm mà máy chủ ảo không được tự động đính kèm và gắn kết. Nếu bạn muốn đính kèm và gắn kết ổ đĩa dữ liệu, bạn phải đính kèm và gắn nó vào máy chủ ảo.

 • Tôi đã khởi tạo một ổ đĩa dữ liệu mới từ ổ đĩa gốc. Tại sao hệ điều hành trên ổ đĩa dữ liệu bắt đầu chạy khi tôi đính kèm nó vào một máy chủ ảo khác?

  Hãy kiểm tra để chắc chắn rằng bạn đã không chọn ổ đĩa dữ liệu đã có hệ điều hành để khởi động.

  Hãy đảm bảo rằng hệ điều hành trên ổ đĩa dữ liệu sẽ không bắt đầu chạy tự động khi bạn đính kèm nó vào máy chủ ảo, bạn phải chọn phân vùng chính xác để khởi động

 • Một máy chủ ảo có thể sử dụng ổ đĩa mà một máy chủ ảo khác hiện đang sử dụng không?

  Không, chỉ một máy chủ ảo có thể sử dụng ổ đĩa dữ liệu tại cùng thời điểm.

  Tuy nhiên, khi bạn tách ổ đĩa dữ liệu từ máy chủ ảo đầu tiên, bạn có thể đính kèm ổ đĩa dữ liệu này vào một máy chủ ảo khác và bắt đầu sử dụng nó.

 • Kích cỡ bộ nhớ gốc là bao nhiêu khi tôi tạo một máy chủ ảo mới?

  Kích thước của ổ đĩa gốc là 40GB và không thay đổi

  Nếu hệ thống đòi hỏi ổ đĩa lớn hớn, hãy đưa dữ liệu của bạn vào ổ đĩa dữ liệu.

 • Tôi không thấy nút để xóa ổ đĩa dữ liệu?

  Trong trường hợp bình thường, khi ổ đĩa dữ liệu được tách ra từ máy ảo và không có bất kỳ ảnh chụp nào, bạn có thể xóa ổ đĩa dữ liệu.

  Tuy nhiên, nếu bạn không thấy nút xóa ổ đĩa dữ liệu, hãy chắc chắn ràng ổ đĩa dữ liệu không được gắn vào máy chủ ảo hoặc không có bất kì ảnh chụp nào.

  .

 • Làm sao để nhập ổ đĩa dữ liệu vào máy chủ ảo?

  Để nhập ổ đĩa dữ liệu vào máy chủ ảo, vui lòng thực hiện theo các bước sau:

      1. Upload data volume image máy chủ HTTP của bạn. Định dạng của colume image là OVA.
      2. Đăng nhập vào tài khoản FPT HI GIO CLOUD của bạn.
      3. Nhấp vào mục “Cổng sử dụng dịch vụ” ở menu trên cùng và chọn “Quản trị máy ảo”
      4. Nhấp vào “Manage Resources” ở phía bên phải của trang
      5. Nhấp vào tab VOLUMES và nhấp vào nút “UPLOAD VOLUME”.
      6. Nhấp vào biểu tượng cài đặt và chọn “Download Volume”
      7. Điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu và nhấp OK

Nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào, vui lòng điền đầy đủ những thông tin dưới đây và gửi cho chúng tôi:

Đăng ký để nhận khuyến mãi 50.000 VND. TẠO TÀI KHOẢN