• Date: 10/12/2018 16:51:51

FPT HI GIO CLOUD VÀ CFC

CFC là một tôt chức tài chính, vì vậy ưu tiên hàng đầu trước khi lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ đám mây là bảo bật. FPT HI GIO CLOUD bảo đảm bảo mật tốt nhất cho doanh nghiệp.

  • Triển khai nhiều hệ thống song song nên cần đáp ứng sự linh hoạt trong việc thay đổi hệ điều hành, cấu hình máy chủ mà vẫn đảm bảo tính bảo mật và hiệu suất theo yêu cầu của một tổ chức tài chính.
  • Hệ thống FPT HI GIO Cloud thiết kế theo hướng tích hợp mở, hỗ trợ các yêu cầu kết nối bảo mật về HO, về các hệ thống backup và các đường kết nối đến các tổ chức khác. Hệ thống hỗ trợ module Firewall cứng tích hợp vào để nâng tính bảo mật của tổng thể hệ thống lên mức cao hơn.
  • Chi phí thanh toán linh hoạt theo đúng lượng tài nguyên thực tế sử dụng hàng tháng.

Tin tuyển dụng

Đăng ký để nhận khuyến mãi 50.000 VND. BẮT ĐẦU NGAY