• Date: 11/04/2019 10:37:53

Tạp chí thông tin đối ngoại: FPT triển khai dịch vụ Điện toán đám mây đa khu vực tại Việt Nam

(TTĐN) - Ngày 8/4,  FPT Telecom thông báo chính thức triển khai dịch vụ Điện toán đám mây đa khu vực. Dịch vụ Điện toán đám mây Hi Gio Cloud được FPT bắt đầu cung cấp từ năm 2017. Đây là sản phẩm từ sự hợp tác giữa FPT Telecom và Internet Initiative Japan (IIJ) Nhật Bản.

READ FULL ARTICLE HERE >>

Recruitment news

Sign up now to earn a free 50.000 VND coupon. START NOW